Tư vấn bán hàng
028 6272 7374

Bàn BLV212

KT: 1200 x 600 x 750

1.480.000 VND

Bàn BLV211

KT: 1200 x 600 x 750

2.159.000 VND

Bàn BLV210

KT: 1200 x 600 x 1250

1.550.000 VND

Bàn BLV209

KT: 1200 x 600 x 750

2.050.000 VND

Bàn BLV208

KT: 1400 x 600 x 750

2.500.000 VND

Bàn BLV207

KT: 1400 x 600 x 1450

2.319.000 VND

Bàn BLV206

KT: 1400 x 600 x 1200

2.750.000 VND

Bàn BLV205

KT: 1300 x 1000 x 1150

3.750.000 VND