Tư vấn bán hàng
028 6272 7374

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

K-10Đ

KT: 1600 x 350 x 250 (1.6-1.8)

1.970.000 VND

K-07Đ

KT: 1800 x 350 x 500 (1.6-2.1)

2.840.000 VND

K-01Đ

KT: 1800 x 350 x 500 (1.5-2.1)

2.850.000 VND

K-03V

KT: 2000 x 350 x 1800 (2.0-2.4)

4.150.000 VND

K-10V

KT: 2000 x 350 x 1800 (2.0-2.4)

4.500.000 VND

K-07V

KT: 1600 x 250 x 1200 (1.6 - 2.0)

2.350.000 VND

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Bàn BLV206

KT: 1400 x 600 x 1200

2.750.000 VND

Bàn BLV207

KT: 1400 x 600 x 1450

2.319.000 VND

Bàn BLV208

KT: 1400 x 600 x 750

2.500.000 VND

Bàn BLV209

KT: 1200 x 600 x 750

2.050.000 VND

Bàn BLV211

KT: 1200 x 600 x 750

2.159.000 VND

Bàn BLV212

KT: 1200 x 600 x 750

1.480.000 VND

NỘI THẤT NHÀ BẾP

Tủ Tb4028

KT: 350 x 700

2.600.000 VND

Tủ TB4029

KT: 350 x 700

2.600.000 VND

Tủ TB4032

KT: 350 x 700

2.600.000 VND

Tủ TB4008

KT: 350 x 700

2.600.000 VND

Tủ TB4013

KT: 350 x 700

2.600.000 VND

Tủ TB4005

KT: 350 x 700

2.600.000 VND